Jon & Sharon King

Jon. & SharonJon. and Sharon are married and have two teenage kids. They met at University in London. They are both part of the Leadership team at the Elim Church in Aberystwyth. Sharon, originally from Aberystwyth, is a Welsh speaker. Jon. brought up in Somerset, is a Welsh learner and their family life is very bilingual. They have a real heart for discipleship and student ministry as it was such an important part of their Christian Union experience whilst at University. Their prayer is to see the Gospel of Christ disseminate through Wales to include rural and Welsh speaking areas. Their desire is to see Christians in Wales know their true identity in Christ.

Mae Jon. a Sharon yn briod a chanddynt ddau o blant yn eu harddegau. Cyfarfyddont yn y brifysgol yn Llundain. Mae’r ddau yn rhan o dîm arweiniol eglwys Elim yn Aberystwyth. Mae Sharon yn wreiddiol o Aberystwyth ac yn siarad Cymraeg, tra bod Jon. a gafodd ei ddwyn i fyny yng Ngwlad yr Haf yn ddysgwr Cymraeg. Mae eu bywyd teuluol yn hollol ddwyieithog. Mae ganddynt wir galon i ennyn a datblygu disgyblion i Grist ynghyd â gweinidogaethu i fyfyrwyr gan fod hyn wedi bod yn rhan pwysig iawn o’u profiad Undeb Gristnogol hwy tra yn y brifysgol. Eu gweddi yw gweld Efengyl Crist yn lledaenu trwy gydol Cymru gan gynnwys ardaloedd Chymreig a gwledig. Eu dymuniad yw i Gristnogion yng Nghymru ddod i ymwybyddiaeth o’u gwir hunaniaeth yng Nghrist.